Arazide Su Arama Ruhsatı
Arazide Su Arama Ruhsatı Nedir, Nasıl Alınır?

Birçok kişi belirli bir arazide su tespiti yapmak ve bulduğu suyu çeşitli amaçlardan dolayı kullanmak istemektedir. Bu iki işlem için de ayrı ayrı onay gerekmektedir. Bir arazi üzerinde çalışma yapmak için de çalışma yaptıktan sonra kuyu açarak o suyu kullanmak için de belge gerekmektedir. Buna kuyu ruhsatı da denir.

HAKİM JEOLOJİ JEOFİZİK VE SONDAJ LTD. ŞTİ. TELEFON: 0532 359 0982

Bu ruhsata sahip olmak çalışmanın gerekli kişilerce yürütüldüğüne ve uygun koşullarca her şeyin ayarladığına işaret etmektedir. Arazide su tespiti ruhsatı almak için yapılması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Bunlar:

1-) Arazinizin suya ihtiyacı olup olmadığını belgelemelisiniz.

2-) Yetkili mühendis tarafından yapılacak olan hidrojeolojik etüt.

3-) Bölgenin yakınında bulunan su kaynaklarına dair bilgiler.

4-) Arazi özel bir durumdaysa bunun için ilgili mercilerden alınacak belge.

5-) Arama yapılması istenen arazinin koordinatları alınmalıdır.

6-) Alanda yetkili mühendis tarafından jeoloji haritası alınmalıdır.

Bu gibi işlemler tamamlanarak yeraltı suyu arama ruhsatı elde edilebilir. Proje ve gereken şeyler hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için jeoloji mühendisi ile iletişim kurmak gereklidir. Bu alanda yardımcı olabilecek bir jeoloji mühendisi ile gerekli işlemlerin hepsi konuşularak gerekli olan adımlar atılır ve arazide su tespiti yapabilecek ruhsat alınır.

HAKİM JEOLOJİ JEOFİZİK VE SONDAJ LTD. ŞTİ. TELEFON: 0532 359 0982

Su tespiti yapabilecek ruhsat arazide kuyu açıp kullanmaya yeterli değildir. Su arama çalışmaları su bulunması durumunda kuyu açmak ve ihtiyacın karşılanması için istendiği için bu yüzden yeraltı suyunu kullanma ruhsatı da gereklidir ve onun içinde tamamlanması gereken bazı şeyler gereklidir. Yeraltı suyunu neden kullanmak istediğinizi dilekçe ile bildirmek bunlardan birisidir. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yeraltı suyunu hem arama hem de kullanma ruhsatına sahip olursunuz.

HAKİM JEOLOJİ JEOFİZİK VE SONDAJ LTD. ŞTİ. TELEFON: 0532 359 0982

Bu ruhsatlar almadan yapılacak işlemler için cezalar söz konusudur. Eğer gerekli belgeler alınmadan su kuyusu açılır ve su kullanılırsa bunun tespiti durumunda bu işlemleri yaptıran kişiye para cezası verilebilir. Para cezasının yanında bir diğer ceza olarak kuyu kapatılabilir ve kuyunun kapatılması durumunda bu işlemleri de kuyuyu açtıran kişi öder. Haliyle ruhsat olmadan işlem yapılmamalıdır.